ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4+1

Ελληνικά English

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4+1

Το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Εξέταση Κατανόησης της Νεοελληνικής Γλώσσας “World Language Comprehensive in Modern Greek” εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για να χρησιμοποιηθεί ως Εξέταση Αξιολόγησης Παγκόσμιας Γλώσσας στην κατηγορία 4+1 που οδηγεί σε υποχρεωτικό δίπλωμα Λυκείου στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την επιλογή αξιολόγησης κατηγορίας «4+1», οι μαθητές πρέπει να περάσουν τέσσερις απαιτούμενες εξετάσεις Regents (μία σε καθένα από τα ακόλουθα μαθήματα: αγγλική φιλολογία, μαθηματικά, επιστήμη και κοινωνικές σπουδές) και να ολοκληρώσουν μια σχετικά απαιτητική διαδρομή για να ανταποκριθούν στην πέμπτη εξέταση που οδηγεί στην αποφοίτηση Λυκείου. https://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments

Η Εξέταση Κατανόησης της Νεοελληνικής Γλώσσας «Comprehensive Examination in Modern Greek» είναι ένα τεστ ξένης γλώσσας που αξιολογεί την επάρκεια των μαθητών στην ακρόαση, την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή της Νέας Ελληνικής. Δημιουργείται και διεξάγεται από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής/ Τμήμα Ελληνικής Παιδείας σε συνεργασία με το Γραφείο Αξιολόγησης Γλωσσών/ Τμήμα Παιδείας της Πόλης της Νέας Υόρκης. Η Εξέταση της Νεοελληνικής είναι απολύτως εναρμονισμένη με τα πρότυπα εκμάθησης του επιπέδου Checkpoint B, όπως περιγράφονται στο New York State Learning Standards for World Languages (Modern Languages) - formerly known as Languages Other Than English (LOTE).

Προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη και ακριβής αξιολόγηση, η Εξέταση Κατανόησης της Νεοελληνικής «World Language Comprehensive Examination in Modern Greek» επανεξετάζεται και αξιολογείται ετησίως από το Πρόγραμμα Παγκοσμίων Γλωσσών/ Τμήμα Γλωσσολογίας/ Πανεπιστήμιο στο Μπάφαλο/ Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Ελλάδα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στις 14 Νοεμβρίου, 1972 η Εξέταση της Νεοελληνικής εγκρίθηκε επίσημα για πρώτη φορά από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για να χρησιμοποιηθεί για το Απολυτήριο Λυκείου Regents.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εξέταση αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, κα Αθηνά Φιλίππου-Κατέχη, στο [email protected].

What's New on GOARCH?