Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος, Boca Raton Φλώριδας, 16 Μαρτίου 2024. Ανακοινωθέν

Ελληνικά English

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος

Boca Raton Φλώριδας, 16 Μαρτίου 2024.

Ανακοινωθέν

Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της οποίας προήδρευσε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος στην ενορία του Αγίου Μάρκου του Ευαγγελιστού στη Boca Raton Φλώριδας της Ι. Μητροπόλεως Ατλάντας, για να θεωρήσει τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη ζωή της Εκκλησίας.
Μεταξύ άλλων, η Ι. Επαρχιακή Σύνοδος.

Α) εθεώρησε τις εκθέσεις πεπραγμένων του παρελθόντος έτους των Σεβ. Μητροπολιτών, τις οποίες αποφάσισε να προωθήσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, συμφώνως προς το οικείο άρθρο του ισχύοντος Συντάγματος.

Β) απεφάσισε ομοφώνως όπως οι Ιεράρχες της Ι. Αρχιεπισκοπής, χάριν ομοιομορφίας, λειτουργούντες χρησιμοποιούν από τούδε την εξής αγγλική εκδοχή της αρχιερατικής εκφωνήσως: «Lord, Lord, look down from heaven and behold, visit and perfect this vineyard, which your right hand has planted».

Γ) ενημερώθη υπό της κυρίας Elaine Allen, Ταμείου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, επί του επιτελεσθέντος έργου της ορισθείσης Ομάδας Εργασίας (Task Force), επιφορτισθείσης με την εξέταση του ζητήματος της ασφαλείας υγείας και των συνταξιοδοτικών ευεργετημάτων των Ιεραρχών της Αρχιεπισκοπής. 

Κατετέθησαν προτάσεις, βάσει των οποίων θα μπορεί να μειωθεί δραστικά το κόστος της παροχής της ασφαλιστικής καλύψεως των Ιεραρχών, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα εν λόγω ευεργετήματα βάσει συγκεκριμένων ασφαλιστικών πακέτων. Υπό της αυτής κυρίας κατετέθη έκθεση σχετική με την παρούσα κατάσταση των προσθέτων συνταξιοδοτικών ευεργετημάτων των Ιεραρχών, για τα οποία σήμερα δεν υπάρχει πρόνοια χρηματοδοτήσεως. 

Σχετικά με αυτό συζητήθηκαν προτάσεις που θα εξασφάλιζαν τη μείωση του κόστους των συνταξιοδοτικών ευεργετημάτων των υφισταμένων ιεραρχών και όσων τυχόν εκλεγούν στο μέλλον, ενώ θα προσέφεραν τον απαραίτητο μηχανισμό της χρηματοδοτήσεως των εν λόγω ευεργετημάτων.

Δ) ενημερώθηκε υπό του Αρχιεπισκόπου επί της συστάσεως Σκευοφυλακίου της Ι. Αρχιεπισκοπής, εντός του οποίου θα φυλάσσονται άπαντα τα ιερά άμφια και εκκλησιαστικά αντικείμενα (ι. σκεύη κλπ), τα οποία λαμβάνει ως δώρα ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος και θα αποτελούν εν τοις εφεξής περιουσία της Ι. Αρχιεπισκοπής. 

Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι κατέθεσε ήδη στο Σκευοφυλάκιο 58 αρχιερατικά εγκόλπια, 24 σετ εγκολπίων, 12 αρχιερατικές στολές, 4 μίτρες, 7 αρχιερατικές ράβδους, 14 σετ ωμοφορίων και επιτραχηλίων, και 8 αρχιερατικούς μανδύες).

Ε) συνεζήτησε την επικρατούσα στην Ι. Μητρόπολη Ντένβερ κατάσταση μετά την εγκαταβίωση του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ησαΐου στην Ι. Μονή Αρχαγγέλων Τέξας και απεφάσισε ομοφώνως  όπως ζητήσει την επί του προκειμένου οδηγία της Μητρός Εκκλησίας.

ΣΤ) συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ για τον ορισμό αυτού ως συνοδικού μέλους για ένα έτος στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου αρχής γινομένης από του τρέχοντος μηνός Μαρτίου, ο οποίος μαζί με τον ήδη από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου ορισθέντα ωσαύτως ως μέλος της αυτής Συνόδου Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κ. Απόστολο θα εκπροσωπούν στο ύψιστο αυτό σώμα της Εκκλησίας μας την Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ζ) μετά από σχετικὸ αἴτημα του νέου Προέδρου της Θεολογικής Σχολής Ελλογιμ. κ. Δημητρίου Κατού, ομοφώνως αποφάσισε όπως η Γ´ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) αφιερωθεί στην ανάγκη ενισχύσεως της Σχολής, με την ετησία αποστολή Αρχιεπισκοπικής και Συνοδικής Εγκυκλίου σε όλες τις ενορίες της Ι. Αρχιεπισκοπής.

From the Chief Secretariat 

Photos: GOARCH

What's New on GOARCH?
From the Archdiocese