ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (29 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2018)


Ελληνικά English

27 Αυγούστου 2018

Τετάρτη-Παρασκευή 29-31 Αυγούστου 2018
Συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Σάββατο – Δευτέρα  1-3 Σεπτεμβρίου 2018 – ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ, Αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους
Σύναξις της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

== 30 ==

Archbishop Demetrios' Itinerary Archive
Archbishop Demetrios