Ελληνικά English

Αριθ. Πρωτ. 84 / 03

14 Σεπτεμβρίου 2003

Η Παγκόσμια Ύψωση του

Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Σας χαιρετώ εν τη αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ημέρα της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μιας Εορτής που αποτελεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία μεγάλο γεγονός. Η ημέρα αυτή είναι σημαντική γιατί μας παρέχει την ευκαιρία ν' αναλογισθούμε την ιερώτατη ουσία της θυσιαστικής αγάπης καθώς υψώνουμε και προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό μέσα στις κοινότητές μας. Κάθε φορά που αντικρύζουμε τον Σταυρό, αυτομάτως ενθυμούμεθα την υπέρτατη Χριστιανική αποστολή μας, η ουσία της οποίας είναι η απέραντη αγάπη για τους άλλους και η διακονία των.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν μας τα λόγια του Ιησού με τα οποία μας προκαλεί, Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι (Μάρκου 8:34). Γι' αυτό και αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία αυτών των λόγων· συνειδητοποιούμε τους ασυνήθιστα μεγάλους κόπους που πρέπει αναπόφευκτα να καταβάλουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την παντοτινή κοινωνία μας με τον Θεό. Στη σύγχρονη κοινωνία μας η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε να σηκώσουμε τον σταυρό μας αποκτά ειδική σημασία, και εγείρει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την φύση και το μέγεθος της αφοσιώσεώς μας στον Χριστό. Αλλά ποιοί είναι οι σταυροί που καλούμεθα να σηκώσουμε στις ημέρες μας; Σε πόσο βαθμό τα βαριά φορτία της πολύπλοκης κοινωνίας μας επηρεάζουν την ικανότητά μας ν' ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Εσταυρωμένο Κύριο;

Αναλογιζόμενοι αυτές τις ερωτήσεις, σκεπτόμεθα ιδιαιτέρως την κυρίαρχη τάση που επικρατεί στην σύγχρονη κοινωνία μας: πρόκειται για την τάση της παρακμής των ανθρωπίνων σχέσεων όσον αφορά στο επίπεδο των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων. Αυτή η τάση διαφαίνεται καλύτερα σε περιπτώσεις όπου η επικοινωνία με τους άλλους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αναφορά μας σε κάποιον συνάνθρωπο καταφεύγουμε στη χρήση αριθμού αντί ονόματος. Η παρακμή της προσωπικής διαστάσεως των ανθρωπίνων σχέσεων αντιπροσωπεύει ένα ακόμη παράδειγμα συγχρόνου σταυρού τον οποίον πρέπει όλοι να σηκώσουμε στην άσκηση του ιερού καθήκοντός μας της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, άσκηση η οποία είναι ουσιαστικά προσωπική και βαθιά.

Το ψυχολογικό άγχος που πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή ζωή μας αποτελεί ένα επιπλέον σταυρό που πρέπει ο καθένας μας να σηκώση. Αυτό το άγχος συναντάται εν μέσω εντάσεων οι οποίες προκαλούνται στην προσπάθειά μας να εξισορροπήσουμε τις αντικρουόμενες απαιτήσεις της εργασίας και της οικογενείας μας. Οικονομικές δυσχέρειες και προβλήματα στις σχέσεις μας με τους άλλους προσθέτουν επιπλέον σημαντικό άγχος στη ζωή μας. Αυτοί οι βαρείς σταυροί γίνονται βαρύτεροι λόγω προβλημάτων υγείας προσωπικών ή οικογενειακών ή προβλημάτων με τα παιδιά μας και τους φίλους μας οι οποίοι μπορεί να βασανίζονται εξ αιτίας εξαρτήσεων από το οινόπνευμα και τα ναρκωτικά.

Παρ' όλες αυτές τις δυσκολίες, η ωραιότητα της σημερινης Εορτής έγκειται στο γεγονός ότι γνωρίζουμε και παρηγορούμεθα από την ύψωση του Σταυρού διότι αυτή αποτελεί την υπερνίκηση της κάθε ανθρώπινης αδυναμίας η οποία εμποδίζει την πορεία μας προς την αιώνια κοινωνία μας με τον Θεό και τους ανθρώπους. Η ύψωση του Σταυρού μας καλεί να αναλογισθούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός έχει υπερνικήσει τα πάθη μας και τις αγωνίες μας, μας καλεί να μελετήσουμε την αγάπη Του για μας διά της οποίας μας ανύψωσε από μία κατάσταση πτώσεως σε μία κατάσταση χάριτος. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενισχυτικά λόγια του Αποστόλου Παύλου, ει γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της αναστάσεως εσόμεθα (Ρωμ. 6:5).

Αδελφοί και Αδελφές,

Σήμερα, και ενώ σκεπτόμεθα την σημασία αυτής της Εορτής για την προσωπική ζωή μας και την ζωή των οικογενειών και κοινοτήτων μας, σημειώνουμε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός το οποίο είναι τα Ονομαστήρια της Ελληνικής Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στο Brookline, Massachusetts. Οι φοιτητές του Τιμίου Σταυρού, έχοντας ως κέντρο το σύμβολο του Σταυρού, ο οποίος είναι το κατ' εξοχήν σύμβολο της Χριστιανικής ομολογίας, αναπτύσσουν έντονες ευαισθησίες έναντι του Θεού και των συνανθρώπων των σε μία περίοδο διαμορφώσεως και μελέτης η οποία διαρκεί χρόνια. Πολλοί απ' αυτούς ετοιμάζονται για την Ιερωσύνη και, Θεού θέλοντος, θα χειροτονηθούν κληρικοί για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των κοινοτήτων μας. Όμως όλοι αυτοί - άνδρες και γυναίκες που προέρχονται από πολύ διαφορετικές καταβολές και αγαπούν τον Θεό, τους ανθρώπους Του και την Εκκλησία βαθιά - είναι παραδείγματα ανθρώπων που δίδουν μία σύγχρονη απάντηση στο ιερό κάλεσμα του Κυρίου μας και σηκώνουν τον σταυρόν τους και Τον ακολουθούν. Σας καλώ όλους σήμερα να προσευχηθήτε ειδικά γι' αυτούς που μοχθούν, διδάσκουν, φοιτούν και στηρίζουν αυτό το ιερώτατο Ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής μας, ώστε να συνεχίση να προκόβη, να παρέχη πνευματική τροφή για τις κοινότητές μας στην Αμερική, και να οικοδομή το Σώμα του Χριστού σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Είθε ο Κύριος και Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός, ο Οποίος εθυσιάσθηκε πάνω στον Σταυρό για την σωτηρία μας, να είναι μαζί σας κάθε ημέρα της ζωής σας. Είθε ο θρίαμβος του Σταυρού να ανακουφίζη τα βάρη σας, οδηγώντας εσάς και τους αγαπημένους σας στην επίτευξη της αιωνίας κοινωνίας με τον Θεό και τους συνανθρώπους σας.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,

+ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals