Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 30 / 08

 

18 Μαΐου 2008

Κυριακή τῆς ΑHEPA                                                                     

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

 

            Χριστός Ἀνέστη!

 

            Ἐπικοινωνῶ μαζί σας μέσα στήν χαρά καί τό φῶς τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἐτησίου ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς AHEPA καί τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ καλοῦ ἔργου καί τῶν προσπαθειῶν τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνο-Ἀμερικανικοῦ Προοδευτικοῦ Συνδέσμου (AHEPA). Αὐτή ἡ διακεκριμένη ὀργάνωση ἔχει προαγάγει τήν ἐκπαίδευση, τήν κοινωνική εὐθύνη καί τή φιλανθρωπία ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της τό 1922, καί ἁρμόζει νά ἐπιδείξουμε τήν τιμή καί ὑποστήριξή μας γιά τήν AHEPA αὐτή τήν ἡμέρα στό λατρευτικό ἡμερολόγιό μας πού συμπίπτει μέ τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου.

 

Στό ἀνάγνωσμα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου αὐτῆς τῆς Κυριακῆς, ἀκοῦμε τήν ἱστορία ἑνός ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος ἦταν ἄρρωστος ἐπί τριανταοκτώ ἔτη. Ὅταν τόν εἶδε ὁ Κύριός μας, τοῦ ἔδειξε συμπάθεια καί ἀμέσως ἀνταποκρίθηκε στήν ἀνάγκη τῆς ἀσθενείας του, προσφέροντάς του θεραπεία καί σωτηρία. Μέ αὐτό τό πνεῦμα τῆς συμπαθείας γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων καί τοῦ σεβασμοῦ γιά τήν ζωή καί εὐημερία συνεχίζει ἡ AHEPA τό ἔργο της σέ πολλούς σημαντικούς τομεῖς. Ἀπό ὑποτροφίες καί βραβεῖα ἀριστείας μέχρι τήν προαγωγή τῶν Ἑλληνικῶν ἰδανικῶν στό σύγχρονο κόσμο, τή συγκέντρωση χρημάτων γιά ἐφαρμογή προγραμμάτων μέ σκοπό τήν ἀνακούφιση πληγέντων ἀπό καταστροφές, τίς ἐργασίες συντηρήσεως καί καλύψεως ἰατρικῶν ἀναγκῶν, τά μέλη καί οἱ ὀργανώσεις τῆς AHEPA ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς θεϊκῆς ἐντολῆς Του ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν (Ματθ. 19:19) ἐφαρμόζοντάς την ἔμπρακτα.

 

Γιά τόν λόγο αὐτό, σέ ἀναγνώριση τοῦ ἔργου τῆς AHEPA, ἀνακηρύσσουμε τήν Κυριακή, 18 Μαΐου, 2008, Κυριακή τῆς AHEPA. Σᾶς προσκαλῶ νά προσφέρετε τίς προσευχές σας καί τήν συνδρομή σας στά τοπικά παραρτήματα τῆς AHEPA τῶν κοινοτήτων σας καί στόν ἐθνικό ὀργανισμό. Εἴθε ὅλοι μαζί νά μιμηθοῦμε τόν Ἀναστάντα Χριστό καί νά προσφέρουμε τή διακονία Του στούς χρήζοντες ἀνάγκης, καί εἴθε ἡ ἀφοσίωσή μας στό Θεό καί ἡ ἀγάπη μεταξύ ἀλλήλων νά φέρῃ σωτηρία καί ζωή σέ ὅλους.

 

 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν

Χριστῷ  Ἀναστάντι,

 

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals