Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 51 / 07

 

20 Μαΐου 2007

Κυριακή τῆς ΑHEPA                                                                     

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας μέσα στήν χαρά τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά νά ἐπαινέσω τό καλό ἔργο τοῦ Ἑλληνο-Ἀμερικανικοῦ Προοδευτικοῦ Συνδέσμου (AHEPA), ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1922 ἐμπλουτίζει τή ζωή τῶν Ἑλληνο-αμερικανῶν καί τῆς κοινωνίας, ἐν γένει, μέσῳ τῆς προαγωγῆς τῆς παιδείας, τῆς κοινωνικῆς εὐθύνης καί τῶν φιλανθρωπικῶν πρωτοβουλιῶν. Σήμερα ἡ AHEPA συνεχίζει νά προσφέρῃ τίς ὑπηρεσίες της στό ἔθνος μας καθώς τά μέλη της θέτουν νέους στόχους προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τίς νέες προκλήσεις τῆς κοινωνίας.

Ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τό ἱερό καθῆκον νά ἀγαποῦμε τόν Θεό μέ ὅλη μας τήν καρδιά καί νά ἀγαποῦμε τόν πλησίον μας. Ἕνας ἀπό τούς πολλούς τρόπους γιά νά ἐκφράσουμε αὐτή τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον μας εἶναι ἡ ἀφοσίωσή μας ὡς κοινότητα πίστεως στήν προώθηση τῆς παιδείας, στήν προσφορά ὑπηρεσιῶν στούς ἄλλους καί στήν φροντίδα γι'αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη. Ὑπ' αὐτή τήν ἔννοια, ἐκφράζουμε τήν ἐκτίμησή μας γιά τό ἔργο τῆς AHEPA, ἐφ' ὅσον κατά τό δυνατόν ὑπηρετεῖ αὐτούς τούς ἴδιους ἀξιέπαινους στόχους.

Γιά τόν λόγο αὐτό, πρός ἀναγνώριση τοῦ ἔργου τῆς AHEPA, εὐχαρίστως καθορίζω αὐτή τήν Κυριακή, 20 Μαΐου 2007, ὡς Κυριακή τῆς AHEPA . Σᾶς προσκαλῶ νά προσευχηθῆτε καί νά προσφέρετε τήν συμπαράστασή σας στά τοπικά παραρτήματα τῆς AHEPA τῶν κοινοτήτων σας, καθώς καί στήν ἐθνική ὀργάνωση καθώς προαγόμεθα στήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί πρός ἀλλήλους μέσα στήν χαρά τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. 

Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐν

Χριστῷ  Ἀναστάντι,

+ ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals