ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 07 / 06

30 Ιανουαρίου 2006

Εορτή Τριών Ιεραρχών

                               

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.                   

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

            Ακολουθώντας την ωραία και ευλογημένη παράδοση της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, συγκεντρωνόμεθα και πάλι για να τιμήσουμε την ιερή μνήμη των  Τριών Ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μέσα από την κληρονομιά πίστεως, ευσέβειας και θεϊκής σοφίας, αυτοί οι άγιοι Πατέρες οδήγησαν τους Χριστιανούς διαμέσου των αιώνων στην πηγή της αγάπης και της σωτηρίας, τον Ιησού Χριστό.

            Ήταν η αγάπη των για τον Θεό, η εμπειρία της παρουσίας του Χριστού στη ζωή των, η προσευχή και ο βαθύς θεολογικός στοχασμός των που ανέδειξαν αυτούς τους μεγάλους ηγέτες της Εκκλησίας σε ζωντανές εικόνες του Χριστού, ενωμένους με Αυτόν όπως τα κλαδιά είναι ενωμένα με την «αληθινή άμπελο» (Ιωάν. 15:1). Αντλώντας από την πάνσοφη και αιώνια πηγή της ζωής και της σοφίας, οι Τρείς Ιεράρχες καρποφόρησαν « καρπόν που μένει» (Ιωάν. 15:16). Η μαρτυρία των υπέρ Χριστού και η διακονία που προσέφεραν σ' Αυτόν και την Εκκλησία Του συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας μέσα από τα δεδομένα των αγίων βίων τους, τα κηρύγματά τους, τους λόγους και τις υπέροχες θεολογικές διατριβές τους, και μέσα από τον ετήσιο εορτασμό με τον οποίον τιμούμε αυτούς τους μεγάλους φωστήρες.

            Ως φορείς θείας καρποφορίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γνώριζαν την σπουδαιότητα αυτής της μεταφορικής εννοίας την οποία προσέφερε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, την οποία διαπραγματεύθησαν ως θέμα και οι τρεις στα κηρύγματα και γραπτά των όταν καλούσαν τους πιστούς να ενωθούν με τον Χριστό και να καρποφορήσουν καρπό  μαρτυρίας και διακονίας. Στην ομιλία του στο κεφάλαιο 15 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ετόνισε την συνεχή παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, ως αληθινής αμπέλου η οποία είναι πάντοτε συνδεδεμένη με τα κλαδιά στα οποία δίδει ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης κηρύσσει ότι ο Χριστός μας έχει δείξει την αγάπη Του με πολλούς τρόπους: Μας κατέστησε γνωστό ό,τι είχε ακούσει από τον Πατέρα (στ. 15) ·Μας αποκαλεί φίλους Του και μας επέλεξε για το θείο έργο Του ( στ. 14-16)·και μας χάρισε την μεγαλύτερη ευλογία με το να θυσιασθή για μας. Περαιτέρω, ο Χριστός μας αποκαλύπτει την μεγάλη αγάπη Του για μας «παραμένοντας συνεχώς κοντά σε εκείνους που θα παραγάγουν καρπούς· διότι είναι απαραίτητη η βοήθειά Του προκειμένου να παραγάγουμε καρπούς (Ομιλία 77 στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο). Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιβεβαιώνει ότι ο Χριστός μέσα στη μεγάλη αγάπη Του για μας ενώθηκε μαζί μας και μας προσφέρει όλα όσα χρειαζόμεθα για να αποδώσουμε καλούς καρπούς οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην σωτηρία.

            Στις υπέροχες Ομιλίες του στην Εξαήμερον, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην μεταφορική εικόνα της αμπέλου, εστιάζοντας την προσοχή του στη σημασία της Εκκλησίας, ως κοινότητος πιστών για την παραγωγή καλού καρπού. Λέγει ότι ιδρύοντας την Εκκλησία, ο Χριστός «έχει φυτέψει για μας ... αποστόλους, προφήτες, και δασκάλους .... Εύχεται ο δεσμός της αγάπης, όπως τα κλαδιά της αμπέλου, μας ενώσει με τους συνανθρώπους μας, ούτως ώστε στην συνεχή πορεία μας προς τον ουρανό να μιμούμεθα την άμπελο τα κλαδιά της οποίας αναρριχώνται στις κορυφές των υψηλοτέρων δέντρων» (Ομιλία 6). Εδώ, ο Άγιος Βασίλειος επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της ζωής μας εντός της Εκκλησίας. Για να αναπτυσσόμεθα πνευματικά και να παράγουμε καλό καρπό στην πορεία μας προς την αιώνια σωτηρία, χρειαζόμεθα την κοινότητα πίστεως και την καθοδήγηση των λατρευτικών ευκαιριών, διδασκαλιών και παραδόσεων. Αυτά μας προσφέρουν μαρτυρία της ζωής πολλών ανθρώπων οι οποίοι αξιώθηκαν να κατακτήσουν πνευματικά ύψη. Έτσι, μιμούμενοι εκείνους που έζησαν πριν από μας θα βιώσουμε την εμπειρία της μόνιμης κοινωνίας μας με τον Χριστό η οποία θα μεταμορφώσει τη ζωή μας και τη ζωή των ανθρώπων γύρω μας.

            Η μαρτυρία της πίστεώς μας είναι το θέμα που διαπραγματεύεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον Λόγο περί των Αγίων Φώτων. Ομιλώντας περί της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας ως πηγής δυνάμεως και προστασίας από το κακό, λέγει ότι «έχοντας φυλάξει την ψυχή μας με κάθε φροντίδα, έχοντας καθορίσει θετικές κατευθύνσεις στην καρδιά μας, και έχοντας οργώσει την ακαλλιέργητη γη της ψυχής μας, και θερίσει δικαιοσύνη, ας ομιλήσουμε περί της Σοφίας του Θεού η οποία κρύβεται μέσα σε μυστήριο και ας διαφωτίσουμε επ' αυτού και τους άλλους ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, και ας δεχθούμε την βασική μύηση του Λόγου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το μέγιστο καλό μιμούμενοι τον Θεό και δεχόμενοι την Έλευση του Λόγου κρατώντας Τον γερά και δείχνοντάς Τον στους άλλους.» Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ομιλεί περί της αναγκαιότητος της πνευματικής αναπτύξεως, αναγνωρίζει ότι οι ζωές μας πρέπει να οδηγούν τους άλλους στον Χριστό. Εάν οι ψυχές μας είναι συνδεδεμένες με τον Χριστό και ασφαλισμένες σ' Αυτόν που είναι η αληθινή άμπελος, τότε θα προσφέρουν μαρτυρία στον κόσμο αποκαλύπτοντας την σωτήρια παρουσία Του και διαφωτίζοντας τους άλλους με την αλήθεια Του.

            Αυτοί οι λόγοι των Τριών Ιεραρχών μας προσφέρουν βαθειά κατανόηση της πνευματικής ζωής και του θείου έργου που καλούμεθα να επιτελέσουμε. Για να παραγάγουμε καρπούς και να προσφέρουμε διακονία μαρτυρίας και υπηρεσίας στον κόσμο πρέπει να είμεθα ενωμένοι με τον Χριστό, και πρέπει να είμεθα βέβαιοι περί της οδηγητικής παρουσίας Του. Αυτή η επιβεβαίωση και εμπειρία της θεϊκής παρουσίας Του έρχονται ως απόρροια μιας ζωής με προσευχή και πλήρους συμμετοχής μας στην Αγία Εκκλησία Του. Μέσα από την καθημερινή κοινωνία μαζί Του και την πνευματική ανάπτυξη μέσω της μυστηριακής και διδακτικής ζωής της Εκκλησίας, θα καρποφορήσουμε μόνιμους καρπούς μέσα στις ψυχές μας οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στη σωτηρία και αιώνια ενότητα με τον Κύριό μας. Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε στο να καρποφορήσουν καρποί και στις ζωές άλλων καθώς θα καλλιεργούμε τις δικές μας ψυχές με την αγιότητα και την θεία αλήθεια. Ακολουθώντας το παράδειγμα των Τριών Ιεραρχών «οι οποίοι εφώτισαν ολόκληρο τον κόσμο με θεϊκή γνώση και επότισαν την κτίση με τους διαυγείς και ζωογόνους ποταμούς της σοφίας,» είθε να παραγάγουμε διαρκείς καρπούς για τις οικογένειες και ενορίες μας, και για τις επόμενες γενεές ως μαρτυρία της αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,

 

+ο  Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος