Ἀριθ. Πρωτ. 32 / 17

26 Μαρτίου 2017
Παρέλαση λληνικς θνικς νεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ρχιερες, τούς Ελαβεστάτους ερες καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τν Κοινοτικν Συμβουλίων τν λληνικν ρθοδόξων Κοινοτήτων, τούς ντίμους ρχοντες τοΟκουμενικοΠατριαρχείου, τά μερήσια, πογευματινά καί Κατηχητικά Σχολεα, τίς Φιλοπτώχους δελφότητες, τήν Νεολαία, τίς λληνορθόδοξες ργανώσεις καί λόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τς Νέας όρκης, Νέας ερσέης καί Κονέκτικατ. 

Προσφιλής μου μογένεια,

Στή χαρά καί ἀδελφοσύνη τοῦ ἑορτασμοῦ μας τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας, θά συγκεντρωθοῦμε ἐφέτος στίς 26 Μαρτίου γιά τήν ἐτήσια Παρέλασή μας ἐπί τῆς 5ης Λεωφόρου στή Νέα Ὑόρκη. Προσκαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες μας νά συμμετάσχουν γιά νά τιμήσουμε μαζί τήν κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας ὡς Ἕλληνες καί ὡς Ἀμερικανοί, προσφέροντας μαρτυρία ἡρωϊσμοῦ καί θυσίας ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πολέμησαν γιά τήν ἐλευθερία.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, θά γιορτάσουμε τήν θαυμαστή ἀποκάλυψη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἀναγγελίας ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου πρός τήν Παρθένο Μαρία τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ συνδέεται μέ τόν ἑορτασμό τῆς  Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας. Ἐνθαρρυμένοι ἀπό τήν πίστη των στόν Θεό, ἐμπνευσμένοι ἀπό τήν ἐλπίδα γιά ἐλευθερία, καί τιμώντας τούς πολλούς οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ὑπό καθεστώς καταπιέσεως ἐπί αἰῶνες, οἱ πρόγονοί μας ἄντλησαν δύναμη γιά τήν κατάκτηση τῆς ἐλευθερίας ξεκινώντας τόν ἀγώνα των γιά ἀνεξαρτησία τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τό 1821. Αὐτοί οἱ θαρραλέοι ἄνθρωποι ποθοῦσαν νά ἔλθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη πού θά μποροῦσαν νά ζοῦν ἐλεύθεροι, νά λατρεύουν τόν Θεό ἀνοικτά καί νά παίρνουν μόνοι των ἀποφάσεις σχετικά μέ τήν διάθεση καί πορεία τῶν κοινοτήτων τους ὡς Ἑλληνικό ἔθνος. 

Ἡ Παρέλασή μας τῆς Ἑλληνικῆς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τήν 26η Μαρτίου καί οἱ πολυάριθμες παρελάσεις καί ἑορτασμοί στίς ἐνορίες καί κοινότητές μας θά βεβαιώσουν τήν ἀκαταμάχητη δύναμη καί ἀδιάπτωτη στήριξη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό θά φανῇ στίς σκέψεις μας ἐπί τῶν γεγονότων μέσῳ τῶν ὁποίων κερδήθηκε ἡ ἐλευθερία μας. Θά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ γιά νά προσφέρουμε τήν μαρτυρία τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ζωῆς πού ζοῦμε ἐν Χριστῷ. Εἴθε ὁ Κύριος νά εὐλογήσῃ τήν παρέλασή μας, τήν ἀδελφοσύνη μας καί τόν ἑορτασμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἡμέρας Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας. 

Θεοῦ θέλοντος, θά σᾶς περιμένω καί θά σᾶς συναντήσω ὅλους στήν παρέλαση.   

Μέ πατρική ν Χριστ γάπη
ρχιεπίσκοπος μερικς Δημήτριος