Ελληνικά English

Ἀριθ. Πρωτ. 69 / 11

15 Mαΐου 2011
Κυριακή τῆς ΑHEPA

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

Αὐτή τήν τέταρτη Κυριακή μετά ἀπό τήν Ἑορτή τοῦ Μεγάλου καί Ἁγίου Πάσχα, ἡ Ἐκκλησία μας μνημονεύει  τήν θεραπεία τοῦ Παραλύτου ἀπό τόν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτή ἡ ἴδια Κυριακή ἔχει ἀνακηρυχθεῖ γιά τό 2011 ὡς ἡμέρα ἐτήσιας ἀναγνωρίσεως τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Προοδευτικῆς Ἑνώσεως (AHEPA). Ὁ συσχετισμός τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου μέ τήν Κυριακή τῆς AHEPA εἶναι σαφῶς κατάλληλος διότι μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας μέ οὐσιαστικό καί πνευματικό τρόπο στήν ὑπηρεσία ἡ ὁποία προσφέρεται στίς κοινότητές μας καί σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς AHEPA.

Ἡ θεραπεία τοῦ Παραλύτου εἶναι μία ἐκ τῶν πολλῶν μαρτυριῶν τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀνθρώπους  πού χρειάζονται βοήθεια. Μέ τήν ἄφθονη χάρη Του προσέφερε σωματική θεραπεία ἀλλά ταυτοχρόνως ἐνεθάρρυνε τήν πνευματική ἀνακαίνιση διά τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Στό πνεῦμα αὐτό τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου μας, τά μέλη τῆς AHEPA ἐξακολουθοῦν νά προσφέρουν ἐξαιρετική ὑπηρεσία μέσα ἀπό φιλανθρωπικά καί κοινωνικά προγράμματα καί μέσα ἀπό τήν φροντίδα τους γιά τήν διανοητική καί πνευματική ἀνάπτυξη τῆς νεολαίας μας. Τό ἔργο αὐτό τῆς AHEPA εἶναι ἐπίκουρο τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας καί προσφέρει μαρτυρία πίστεως τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι μέλη αὐτοῦ τοῦ διακεκριμένου ὀργανισμοῦ καί πιστά μέλη τῶν ἐνοριῶν μας.

Ἁρμόζει, λοιπόν, αὐτή τήν Κυριακή τῆς AHEPA νά τιμήσουμε τά μέλη τῆς οἰκογενείας τῆς AHEPA καί νά στηρίξουμε τό ἔργο τους στίς κοινότητές μας. Προσκαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες μας νά ἐκδηλώσουν τήν ἰδιαίτερη ἐκτίμησή τους στήν AHEPA αὐτή τήν ἡμέρα, παρακαλώντας μέ τίς προσευχές μας τόν Θεό νά συνεχίσει τίς εὐλογίες Του στήν κλήση πού μᾶς ἔκανε γιά νά προσφέρουμε εὐσπλαγχνική  καί θυσιαστική ὑπηρεσία σ’ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

+ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals