Ελληνικά English

Αριθμ. Πρωτ. 88/02
"Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας"

Εξαποστειλάριον της Ημέρας

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εορτάζουμε την δύναμη και την νίκη του Κυρίου μας επί της αμαρτίας και του θανάτου. Νιώθουμε αγαλλίαση για την καταλλαγή μας με τον Θεό μέσω του Σταυρού, διότι ήδη έχουμε γίνει συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού ( Εφεσ. 2:16-19). Μέσω του αίματος του Χριστού πραγματοποιείται η προαιώνια υπόσχεση του Θεού προς τον άνθρωπο και ανανεώνεται η ελπίδα μας. Και ημείς όντες νεκροί τοις παραπτώμασι και ταις αμαρτίαις, ...ήδη χάριτί έσμεν σεσωσμένοι διά της πίστεως (Εφεσ 2:1, 8).

Εφ' όσον είμεθα ενωμένοι μέσω της δυνάμεως του Τιμίου Σταυρού «εν τω οίκω του Θεού», ας τονίσουμε και πάλι την αποστολή που έχουμε ως κληρικοί και λαϊκοί να καλλιεργήσουμε από κοινού μέσα στις Κοινότητές μας το πνεύμα της θείας κλήσεως της Ιερωσύνης, μιας Ιερωσύνης η οποία διακονεί τον Σταυρωθέντα Κύριον. Και το πράττουμε αυτό την ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά τιμούμε την ιερή και αγαπημένη μας Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού. Αυτή μας η σχέση με τη Σχολή μας δεν είναι απλώς μια αναγνώριση της αναγκαιότητος της υπάρξεώς της για την προπαρασκευή μελλοντικών ιερέων, διδασκάλων και θεολόγων της ΙεράςΑρχιεπισκοπής μας. Πολύ πιο ουσιαστική είναι η συνειδητοποίηση ότι η διαδικασία αυτής της προπαρασκευής αρχίζει μέσα σε κάθε μια και σ' όλες τις ενορίες όπου ολόκληρη η κοινότης μετέχει της ιεράς αποστολής της καλλιεργείας της Ορθοδόξου πίστεως μέσα στις ψυχές των παιδιών και της νεολαίας, ιδιαιτέρως δε της ενθαρρύνσεως των νέων, τους οποίους ο Θεός επέλεξε να γίνουν οι Ιερείς Του.

Για όλους εκείνους οι οποίοι είναι ή θα γίνουν ιερείς, τα χρόνια της προσευχής και της φοιτήσεώς τους στον Τίμιο Σταυρό καθίστανται ασφαλώς καθοριστικά για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίον θα διακονήσουν την Εκκλησία του Χριστού.

Όμως, μια διαρκής και ευλογημένη διακονία θα κτισθή πάνω στις βάσεις της πίστεως και της αγάπης, οι οποίες εκδηλώνονται και εκπηγάζουν από εσάς, το Σώμα του Χριστού.

Αυτή είναι μια μοναδική όντως χρονική συγκυρία στην ιστορία της Σχολής και της Αρχιεπισκοπής, κατά την οποίαν καλούμεθα να ενισχύσουμε την απόφασή μας να εμμείνουμε ακλόνητοι στην εκτέλεση αυτού του ιερού έργου. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων κληρικών των διαφόρων μη Ορθοδόξων ομολογιών ελαττώνεται, οι δυνατότητες που έχουμε ως Ορθόδοξοι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ενοριών μας και των γενικωτέρων διακονιών μας αποκτά τεραστία σημασία. Οι δυνατότητες διαφαίνονται πρώτον στο γεγονός ότι καθώς θα εορτάζουμε την αγία αυτή ημέρα στο Παρεκκλήσιο της Σχολής μας του Τιμίου Σταυρού, θα υποδεχθούμε και τους νέους φοιτητάς οι οποίοι διά δεύτερο συνεχές έτος υπερτερούν σε αριθμό των φοιτητών των προηγουμένων ετών στην ιστορία της Σχολής.

Επιπλέον, λόγω της γενναιοδωρίας που επέδειξαν ενορίες, οικογένειες, και κυρίως η«Ηγεσία των 100», τα ποσά που ήδη διατίθενται για υποτροφίες έχουν υπερβεί κάθε προηγούμενο. Επίσης, η ηγεσία της προσφιλούς Σχολής μας - ο Πρόεδρος, οι Καθηγηταί, οι Έφοροι και το προσωπικό - εξακολουθούν να αγωνίζονται για το άριστο και το τέλειο στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων.

Όλα αυτά είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συνεχιζομένη ανάπτυξη της ιεράς αποστολής μας. Αλλά αυτό που είναι πιο σπουδαίο είναι η διαμόρφωση των ανθρωπίνων ψυχών και χαρακτήρων μέσα στην αγκαλιά των ενοριών μας. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε στους νέους μας την αγάπη και τη σοφία, να ενσταλλάξουμε μέσα τους το βαθύ σεβασμό για την Εκκλησία και τη λατρεία της, και να τους διδάξουμε με το παράδειγμά μας το αληθινό νόημα και το εύρος της διακονίας. Πράττοντας αυτό, μέσω της δυνάμεως του Σταυρού, θα μπορέσουμε να αποστείλουμε εργάτας εις τον θερισμόν Κυρίου (Ματθ. 9:38), θα εκπληρώσουμε τη θεία εντολή, η οποία καλεί να πορευθώμεν και να μαθητεύσωμεν πάντα τα έθνη (Ματθ. 28:19), και θα δεχθούμε απερίγραπτες ευλογίες μέσω της ζωής και της διακονίας των ιερέων, οι οποίοι και θα αποτελούν την ιερή προσφορά μας στον Θεό.

Είθε ο Κύριος, ο Οποίος «υπέμεινεν Σταυρόν» και ήδη βασιλεύει εν δόξη και τιμή να ευλογή τον καθένα σας με την αγία και ζωοποιό Του παρουσία σήμερα και αύριο και στο απέραντο μέλλον.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,

+ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Να αναγνωσθή εκ του άμβωνος την Κυριακή (15 Σεπτεμβρίου) μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals