Αριθ. Πρωτ. 90/02 -
1η Σεπτεμβρίου, 2002


Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Με ιδιαίτερη χαρά εν Κυρίω επικοινωνώ μαζί σας στην αρχή ενός νέου εκκλησιαστικού έτους.

Όπως ο φυσικός κόσμος μας, έτσι και η Εκκλησία ακολουθεί έναν κύκλο αναπτύξεως και ανανεώσεως, επιλέγοντας μία ημέρα κάθε λειτουργικού έτους όπου εμείς, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πραγματοποιούμε νέα ξεκινήματα και θέτουμε νέους στόχους. Η Ορθόδοξος πίστις μας δεν είναι στατική, αλλά δυναμική, και εμπεριέχει την δυνατότητα να μεταμορφώνη την ζωή μας, τις μεταξύ μας σχέσεις και την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε.

Αναλογιζόμενοι την σπουδαιότητα που έχουν οι νέες αφετηρίες, δεν είναι τυχαίο ότι η ημέρα αυτή, 1 Σεπτεμβρίου, ανακηρύσσεται, κατόπιν οδηγίας του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, ως Ημέρα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουμε αυτή την άμεση σχέση στις πρώτες μόλις λέξεις του βιβλίου της Γενέσεως, «εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γη» (Γέν. 1:1). Διαβάζοντας την εξιστόρηση της δημιουργίας του κόσμου περαιτέρω, συναντούμε έναν Θεό, ο Οποίος δημιουργεί όλα τα πράγματα λίαν καλά (Γέν. 1:31) και χαρίζει με απέραντη αγάπη το δώρο του φυσικού περιβάλλοντος σε μας τους ανθρώπους. Αυτή η δωρεά ενέπνευσε τον Ψαλμωδό να συλλογισθή: «ότι όψομαι τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, α εσύ εθεμελίωσας· τι έστιν άνθρωπος, ότι μιμνήσκη αυτού, η υιός ανθρώπου, ότι επισκέπτη αυτόν; » (Ψαλ. 8: 4-5)

Ως μέλη μιας τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας και ωςΟρθόδοξοι πιστοί, φέρουμε ειδική ευθύνη έναντι της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ευαισθητοποιήσεως σχετικά με οικολογικά θέματα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας προσφέρει την προφητική και λυτρωτική φωνή Της προς αυτόν τον σκοπό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολλές οικολογικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, μαρτυρούν την προσφορά του. Η πιό πρόσφατη ενέργειά του είναι το διαθαλάσσιο συμπόσιο επί της Αδριατικής Θαλάσσης τον περασμένο Ιούνιο, όπου επιστήμονες, θρησκευτικοί ηγέται, νομοθέται και δημοσιογράφοι απ' όλο τον κόσμο συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις αυξανόμενες οικολογικές ανησυχίες οι οποίες σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Θάλασσα.

Η δέσμευση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την προστασία του περιβάλλοντός μας πρέπει να αποτελή τμήμα του έργου των τοπικών κοινοτήτων μας. Την 1 Σεπτεμβρίου, καλούμεθα ως μέλη του Σώματος του Χριστού να φροντίσουμε για τις ανάγκες των κοινοτήτων μας οι οποίες αφορούν τον περιβαλλοντικό χώρο. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να παρακολουθούμε με ευαισθησία την κατάσταση του φυσικού κόσμου που μας περιβάλλει και να ενεργούμε αποφασιστικά όταν διαπιστώνουμε την καταστροφή φυσικών πόρων και τα προβλήματα της αυξανομένης μολύνσεως της ατμοσφαίρας και των υδάτων στις περιοχές στις οποίες ζούμε.

Αυτές και άλλες προκλήσεις μας κάνουν να ενθυμούμεθα αυτή την ημέρα ότι το φυσικό περιβάλλον είναι μια δωρεά του Θεού και να εμμένουμε πιστοί στην ευθύνη μας να ενεργούμε ως διαχειρισταί της δημιουργίας Του, προσφέροντάς Του τα ίδια πολύτιμα δώρα τα οποία με τόση αγάπη μας εχάρισε. Ελπίζουμε, με τον τρόπο αυτό, να αποκτήσουμε την Θεία σοφία και να συνειδητοποιήσουμε ότι «οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών Αυτού αναγγέλλει το στερέωμα» (Ψαλ. 19:1)

Είθε να ξεκινήσουμε αυτό το νέο Εκκλησιαστικό Έτος με ανανεωμένη την αφοσίωσή μας στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και είθε το άπειρο έλεος του Κυρίου μας, Σωτήρος Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,

+ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος