Ἀριθ. Πρωτ. 34/ 18

                                                                                   18 Ἀπριλίου 2018

                                                        Παρέλαση Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας         

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια, Ἀπογευματινά καί Κατηχητικά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης καί Κονέκτικατ.        

Προσφιλής μου Ὁμογένεια,

Χριστός Ἀνέστη!

            Νοιώθουμε μεγάλη χαρά προσμένοντας γιά μιά ἀκόμη χρονιά τήν ἐτήσια Παρέλαση τῆς Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας. Θεοῦ θέλοντος θά συγκεντρωθοῦμε τήν Κυριακή 22 Ἀπριλίου γιά νά παρελάσουμε στήν Πέμπτη Λεωφόρο καί νά τιμήσουμε πανηγυρικά τήν πολύτιμη κληρονομιά μας τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποία συμβολίζει ὑπέροχα ἡ Ἐθνεγερσία τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Στόν ἑορτασμό αὐτό καί τή συμμετοχή τῶν ἐνοριῶν μας ἀπ’ ὅλη τήν περιφέρεια, προσφέρουμε ὁρατή μαρτυρία τῆς δυνάμεως τῆς κληρονομιᾶς μας καί τῆς δυνάμεως τῆς πίστεώς μας.

            Ἑορτάσαμε ἤδη τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡ ὁποία ἐνέπνευσε τούς προγόνους μας νά ἐπιτύχουν τό ἀκατόρθωτο νά ἀποτινάξουν αἰῶνες καταπιέσεως καί νά ἐλευθερωθοῦν. Μέ τήν πίστη τους στόν Θεό καί τήν ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, τό ἀδύνατο ἔγινε δυνατό. Μέ πάλη καί θυσία οἱ Ἕλληνες ἀπέκτησαν ἐλευθερία καί τίς ἀπεριόριστες δυνατότητες τῆς ἐλευθερίας καί τῆς αὐτοδιαθέσεως.

            Καθώς συγκεντρωνόμαστε γιά τήν Παρέλαση, ἔχουμε ἤδη ἑορτάσει τή λαμπρή Ἑορτή τοῦ Πάσχα καί ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι ὁ Ἀναστάς Κύριος νίκησε τόν θάνατο. Αὐτό πού φαινόταν ἀδύνατο ἔχει ξεπερασθῇ, καί τό ἀπεριόριστο δυναμικό τῆς ἄφθονης καί αἰώνιας ζωῆς μᾶς προσφέρεται. Μέ τή συμμετοχή μας στήν Παρέλαση, θά τιμήσουμε ἐπίσης τήν θριαμβευτική πάλη γιά ἀνεξαρτησία ἡ ὁποία ἐμπνεύσθηκε ἀπό τήν πίστη καί ἰσχυροποιήθηκε ἀπό τή διακήρυξη ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα.

            Προσκαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς περιφερείας νά συμμετάσχουν μαζί μας καθώς θά τιμήσουμε τήν κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας μας ὡς Ἕλληνες καί Ἀμερικανοί καί τό θάρρος τῶν προγόνων μας οἱ ὁποῖοι ποθοῦσαν τήν ἐλευθερία καί πολέμησαν γιά τήν ἀνεξαρτησία τους. Εἴθε ἡ ἀδελφοσύνη πού μοιραζόμεθα αὐτή  τήν ἔνδοξη ἡμέρα καί ἡ μαρτυρία πού προσφέρουμε ὅλοι μαζί νά καταστοῦν διαβεβαίωση τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως καί τοῦ γεγονότος ὅτι ὅλα εἶναι δυνατά γι’ αὐτούς πού πιστεύουν.

 

            Περιμένω νά σᾶς δῶ ὅλους σας στήν Παρέλαση στίς 22 Ἀπριλίου.    

              Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,                                                                         

      † ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος