Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τετάρτη Ἰουλίου.- 2022

Ελληνικά English

 Ἀριθμ. Πρωτ. 153/2022

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν τετάρτη Ἰουλίου.

 

3 Ἰουλίου 2022

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

«Καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»

(Κατὰ ᾽Ιωάννην 8:32)

Αὐτὴ ἡ τετάρτη Ἰουλίου εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὴ γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς. Ἑορτάζουμε τὴν ἀνεξαρτησία αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ εἶναι ἡ χώρα τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Προγραμματίσαμε σήμερα τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ ἐθνικοῦ μας προσκηνύματος στὸ παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου, ὡς ἀπαρχὴ τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, τῆς πρώτης καὶ σπουδαιότερης ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴ Διασπορά.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ διαλέξαμε τὴν τετάρτη Ἰουλίου γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἐγκαινίων εἶναι γιὰ νὰ τονιστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ ἡ ἀφιέρωσή του ὡς προσκυνήματος ὁλοκλήρου τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, ἀποτελεῖ πράξη ἀναγέννησης καὶ ἐλευθερίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται στὴν πρώτη τροπολογία τῆς Διακήρυξης τῶν Δικαιωμάτων, μὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ πιστεύειν κατὰ τὴν ὑπαγόρευση τῆς συνειδήσεως. Ἡ χώρα μας δέχτηκε ἐπίθεση κατὰ τὴν ἐνάτη Σεπτεμβρίου τοῦ 2001, ὥς ἀποτέλεσμα μίσους ἐμποτισμένου ἀπὸ θρησκευτικὴ μισαλλοδοξία. Ἡ μοναδικὴ ἀπάντηση, ποὺ εἶναι συμβατὴ μὲ τὴν πίστη μας καὶ μὲ τὴν ἀμερικάνικη ταυτότητά μας, ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ μῖσος, εἶναι ἡ ἀναγένηση καὶ ἡ ἀνοικοδόμηση. Ἡ ἀνοικοδόμηση αὐτοῦ τοῦ θαυμάσιου Ὀρθόξου ναού μας, ὥς ἑνὸς χώρου ἀνοικτοὺ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, μὲ σεβασμὸ στὴ διαφορετικότητα καὶ στὴν ἀνεξιθρησκία, ἀποτελεῖ εὐκαιρία συνάντησης καὶ διαλόγου γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Αὐτὴ ἡ ἐλευθερία ἐν Χριστῷ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὁδὸς, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, φωτίζει αὐτὴ τὴν ἐπιχείρηση τῆς πνευματικῆς ἀνοικοδόμησης. Διότι ὁ Κύριος μας εἶναι αὐτὸς ποὺ μᾶς δημιούργησε ἀπόλυτα ἐλεύθερους, περισσότερο ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ τὸ κατανοήσουμε ἀνθρωπίνως. Ἡ ἐλευθερία αὐτὴ ἔχει χαράξει τὴν ψυχή, τὸ μυαλό, τὴν καρδιὰ καὶ τὴ συνείδησή μας. Ὡς ἑλληνοαμερικάνοι, γιορτάζουμε σήμερα τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσή μας, εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ἔτος τῆς ἑκατονταετηρίδας μας.

Μὲ παρακαταθήκη μας τὸ ἐθνικὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ ἀφετηρία τὸ τρέχον ἔτος τῆς ἑκατονταετηρίδας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἂς πραγματοποίησουμε τὸ νέο ὄραμα γιὰ τὸ μέλλον μας. Ἕνα ὄραμα ποὺ τιμάει τὸ παρελθόν μας, ἐνοποιώντας μας στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μεταλαμπαδεύοντας τὸ νόημα τοῦ Σταυροῦ στὴν εὐρύτερη κοινωνία. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα μοιραζόμαστε τὴν ἀλήθεια μὲ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, δίνοντας τὸ δῶρο τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας ἐν Χριστῷ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας μία εὐλογημένη ἡμέρα τῆς Ἀνεξαρτησίας.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη ἐν Χριστῷ,

 

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News