Archepiscopal Encyclical on the New Year 2024

Ελληνικά English

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 363/2023

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὸ νέο ἔτος 2024

1 Ἰανουαρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Πρὸς Κορινθίους Β´ 5:17).

 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Αὐτὴ τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους 2024, ἂς ἀνανεωθοῦμε ἐν Χριστῷ, ὅπως μᾶς ἔδειξε τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας ὁ ἴδιος μὲ τὴν ἐνανθρώπισή του. Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι στὴν πραγματικότητα εἴμαστε νέα δημιουργήματα! Καὶ ὁ,τιδήποτε κακὸ ἔχει συμβεῖ, ἂς μείνει πίσω μας, συγχωρεμένο καὶ ξεχασμένο! Γιατὶ κάθε ἄρχὴ νέου ἔτους, εἴτε αὐτὸ εἶναι ἐκκλησιαστικό, τὴν 1η Σεπτεμβρίου, εἴτε πολιτικό, ὅπως ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἀποτελεῖ μία μοναδικὴ εὐκαιρία γιὰ ἐπανεκκίνηση. Γιατὶ ἄραγε; Διότι «ἐν Χριστῷ γέγονε καινὰ τὰ πάντα»!

Αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει νὰ εἶσαι ἀληθινὰ αἰσιόδοξος. Οὔτε ψεύτικες ἐλπίδες γιὰ τὸ μέλλον, οὔτε ἄρνηση τῶν λαθῶν τοῦ παρελθόντος. Προχωροῦμε μπροστὰ μὲ τὸ Χριστὸ ὁδηγό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τῆς ἀγάπης, τοῦ ἐλέους, τῆς συμπόνιας καὶ τῆς συγχωρήσεως. Γιὰ αὐτό, ὡς χριστιανοί καλούμαστε νὰ ζήσουμε ἔχοντας στὴ ζωή μας τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἴτε μὲ τὴ συμμετοχή μας στὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε μὲ τὴν ἐφαρμογὴ στὴ ζωή μας τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐπίκληση στὴν κυριακὴ προσευχὴ «τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον», εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ μία πολίτιμη εὐχαριστηριακὴ ἐπίκληση! Ἐπιβεβαιώνουμε μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὅτι αὐτὸ τὸ μοναδικὸ δῶρο τῆς ζωῆς ἀποτελεῖ σταθερὴ πηγὴ τῆς θρεπτικῆς ἀγάπης καὶ φροντίδας τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς.

Ἑπομένως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἂς ὑποδεχθοῦμε τὸ 2024 μὲ αἰσιοδοξία, ἡ ὁποία θεμελιώνεται στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Καθὼς στηρίζουμε τὶς ἐλπίδες μας στὴν ἐμπερία τῆς Θείας Χάριτος, ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὸν ἅγιο τῆς ἡμέρας καὶ τὸ καθίδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του. Ἡ Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι πραγματικὰ ἡ ἐνσάρκωση τῆς νέας ἀφετηρίας. Ἀποτελεῖ τόπο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὑπόσχεσής του γιὰ τὴν ἄνθιση νέας ζωῆς. Ἂς θυμηθοῦμε γεναιόδωρα τὴν Ἀκαδημία καὶ τὴν ἀποστολή της καὶ εἴθε ἡ νέα χρονιὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ φέρει ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος μὲ πολλὲς εὐλογίες σὲ ἐσᾶς καὶ σὲ ὅλους ὅσους ἀγαπᾶτε, προσεγγίζοντας ἀκόμη ὑψηλότερα πνευματικὰ ὕψη!

 

Μετὰ πολλῆς ἐν Χριστῷ πατρικῆς ἀγάπης,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

Σημείωσις: Νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἀμερικῆς τὴν Δευτέρα, 1 Ἰανουαρίου 2024.

Archbishop News