Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ γιὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα.

Ελληνικά English

Ἀριθμ. Πρωτ. 104/2024

Ἀρχιεπισκοπικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ γιὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα.

5 Μαΐου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον.

Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες.» 

(Λόγος κατηχητικὸς ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Χριστὸς ἀνέστη!

            Τὴ νύχτα τοῦ Πάσχα, ἡ χρυσὴ φωνὴ τοῦ μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἀκούγεται σὲ κάθε ναὸ σὲ ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς προσκαλεῖ ὅλους μὲ τὸ πιὸ ὄμορφο κήρυγμα ποὺ εἰπώθηκε ποτὲ κατὰ «τὴν μίαν τῶν σαββάτων», τὴν «ἑορτὴν τῶν ἑορτῶν», νὰ μετάσχουμε σὲ αὐτὸ «τὸ συμπόσιον τῆς πίστεως».

            Τὸ μεγαλειῶδες αὐτὸ κάλεσμα πρὸς ὅλους νὰ μοιραστοῦμε τὴ χαρὰ τῆς ἀναστάσεως γίνεται χωρὶς ἀντίτιμο, ὅπως στὴν πρόσκληση τοῦ προφήτη ποὺ λέει «οἱ διψῶντες πορεύεσθε ἐφ᾽ ὕδωρ καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε καὶ πίετε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἴνου καὶ στέαρ» (Ἠσαΐα 55:1). Διότι ὅπως ψάλλουμε κατὰ τὴν ἁγία αὐτὴ νύχτα, «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», καθὼς ἡ συγχώρηση ἀπὸ τὶς μικρότερες μέχρι τὶς μεγαλύτερες ἁμαρτίες γίνεται χωρὶς ἀντίτιμο καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ παρέχεται δωρεὰν ἐν ἀφθονίᾳ, ὅπως μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστής: «χάριν ἀντὶ χάριτος» (Κατὰ Ἰωάννου 1:16).

            Ἴσως νὰ μὴν ἐπιτύχαμε στὴ νηστεία τόσα ὅσα θὰ ἐπιθυμούσαμε, ἴσως καὶ κάποιοι νὰ νὰ μὴ νήστευσαν καθόλου. Ὅμως ἡ μετοχή μας στὴν πασχαλινὴ τράπεζα δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὴν ποσότητα ἢ τὴν ποιότητα τῶν τροφῶν ποὺ καταναλώσαμε. Τὸ εἰσιτήριο τῆς μετοχῆς στὴν «τράπεζα τῆς πίστεως» τιμᾶται μᾶλλον ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τὴν ποσότητα τῆς ἀγάπης πρὸς κάθε συνάνθρωπο.

            Ἔτσι, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς προσκαλεῖ ὅλους στὴν πασχαλινὴ τράπεζα χωρὶς νὰ μᾶς ἐλέγχει γιὰ τὸ ἂν τηρήσαμε τοὺς περὶ νηστείας κανόνες. Γιατὶ τὴ νύχτα τῆς ἀναστάσεως ὁ νόμος τῆς ἀγάπης ὑπερέχει παντὸς ἄλλου νόμου, ὅταν ἀγαπᾶμε καὶ συγχωροῦμε, ὅπως μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς συγχωρεῖ ὁ Θεός.

            Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἂς μὴ ἀπορρίψουμε τὴν πρόσκληση ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος! Ἂς τὴν ἀποδεχθοῦμε, χωρὶς νὰ ὑπερηφανευόμαστε γιὰ ὅλα ὅσα νομίζουμε ὅτι κατορθώσαμε, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ντροπὴ ἢ ἀπόγνωση γιὰ τὴν ἀποτυχία στοὺς στόχους μας! Ἡ τράπεζα γέμει! «Τρυφήσατε πάντες» ἀπὸ τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Χριστὸς ἀνέστη,

A close-up of some writing

Description automatically generated

ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

 

Σημείωσις: Νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς . Ἀρχιεπισκοπῆς κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης, τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆ τοῦ Πάσχα, 5 Μαΐου 2024.

καὶ τιμῆς οἴνου καὶ στέαρ.

[iii]Greek: Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει.

Archbishop News