Back

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 161/2022

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

24 Ἰουλίου 2022

 

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Δὲν γνωρίζαμε ἂν βρισκόμασταν στὸν οὐρανό ἢ στὴ γῆ.»

(Οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοὺς Ρὼς τοῦ Κιέβου

κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν Ἁγία Σοφία τὸ 987.)

 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Ὑπάρχει συγκεκριμένος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον οἱ ψυχὲς τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ ἡγεμόνα Βλαδιμήρου τοῦ Κιέβου σαγηνεύτηκαν σὲ τέτοιο βαθμὸ καὶ οἱ ἴδιοι περιέγραψαν ὅσα ἔνιωσαν, χρησιμοποιώντας τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ μία δική του πνευματικὴ ἐμπειρία: «εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν» (Β΄ Κορ. 12, 3).

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μέσα στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας, στὴν Ἁγία Σοφία μας, ἦταν μία ἐμπειρία μεταμόρφωσης, παρόμοια μὲ ἐκείνη στὸ ὄρος Θαβώρ, ὅπου οἱ μαθητὲς παραδέχθηκαν: «Κύριε, καλὸν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Ματθ. 17, 4). Ὡστόσο,

ἐκεῖνοι οἱ ἀπεσταλμένοι δὲν παρέμειναν ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Περιβόλου. Ἀντιθέτως, ἐπέστρεψαν στὸν ἡγεμόνα τους καὶ ἡ ἱστορία ἐκτυλίχθηκε ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε. Οἱ σλάβοι ἔλαβαν τὸ βάπτισμα καὶ μεταμόρφωσαν τὸν πολιτισμό τους μὲ τὴν ἁγία ὀρθόδοξη πίστη.

Στὶς μέρες μας, ἡ πολύτιμη Ἁγία Σοφία μας, ἡ ὁποία καταλήφθηκε ἀναίτια, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμπνέει ὅλες ἐκεῖνες τὶς ψυχὲς ποὺ ἀναζητοῦν τὴν ἀνόθευτη ὀρθόδοξη πίστη. Θρηνοῦμε γιὰ τὴν αἰχμαλωσία τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐνῶ ταυτόχρονα διατηροῦμε τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τουλάχιστον στὸ προηγούμενο καθεστώς, ὅταν τὸ μουσειακὸ περιβάλλον τῆς Ἁγίας Σοφίας μποροῦσε ἀκόμη νὰ ἀποκαλύψει τὴ δόξα τοῦ Βυζαντίου, ἡ ὁποία τώρα εἶναι κρυμμένη γιὰ ἀλλότριους σκοπούς.

Θρηνοῦμε, ἐπίσης, γιὰ τὴ μεγάλη καταστροφὴ ποὺ προκλήθηκε στὴν Οὐκρανία ἀπὸ τὸν ἄδικο καὶ παράλογο πόλεμο τῆς Ρωσσίας. Αὐτὰ τὰ δύο ἔθνη εἶναι τέκνα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ ἡ ὀμορφιὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἦταν ἐκείνη ποὺ ἐνέπνευσε τὸ βάπτισμά τους. Ἂς προσευχηθοῦμε τὸ κάλλος της, ποὺ ἀντικατοπτρίζεται στὴν πνευματικὴ διακονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, νὰ προκαλέσει τὴν ἴδια ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἁγία Ἐκκλησία του, ἡ ὁποία προκάλεσε τὴν εἰρηνικὴ μεταστροφὴ τῶν προγόνων τους.

Ἂς προσευχηθοῦμε ἡ ὀμορφιά της νὰ μὴ καλυφθεῖ γιὰ πάντα, ἀλλὰ νὰ ἀποκαλυφθεῖ, γιὰ νὰ τὴ θαυμάζει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ ἴσως τότε τὸ θαῦμα ἐκεῖνο ποὺ συνέβη στοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ ἡγεμόνα Βλαδιμήρου νὰ κατακλύσει πάλι τὶς καρδιές τῶν τέκνων τῶν Ρώς, τὰ ὁποία ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀντικρύσουν τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκαταστήσει τόσο τὴ γῆ ὅσο καὶ τὶς ψυχές τους.

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης,

 

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος