Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α. 2023

Ελληνικά English

Ἀριθμ. Πρωτ. 111/2023

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α.

21 Μαΐου 2023

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν τῷ ἀναστάντι Χριστῷ,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἑορτάζει σήμερα τὴν πρόοδο καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ), ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτήν. Ἡ ΑΧΕΠΑ εἶναι ἕνας ἀληθινὸς συμπαραστάτης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια, καθὼς καὶ οἱ δύο φορεῖς ἱδρύθηκαν τὸ 1922 μὲ στενοὺς δεσμούς, συνεργαζόμενοι γιὰ τοὺς κοινοὺς στόχους τῆς ὁμογένειας στὴν Ἀμερική.

Ἐλπίζω ὅτι κάθε κοινότητα σήμερα θὰ ὀργανώσει ἐκδηλώσεις στήριξης τῶν τοπικῶν τμημάτων τῶν ΑΧΕΠΑ. Ἀποτελοῦμε μία Ἐκκλησία, ἕνα σῶμα, μία οἰκογένεια. Τὰ μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ εἶναι ἀληθινοὶ συνεργάτες τῆς κάθε τοπικῆς ἐνορίας μας, ὡς ἀδελφοὶ ἐν τῷ ἀναστάντι Χριστῷ.

Προτρέπουμε λοιπὸν ὅλες τὶς κοινότητες στὴν Ἀμερική, νὰ τιμήσουν τὸ ρόλο καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς οἰκογένειας τῶν ΑΧΕΠΑ γιὰ τὸ ἔθνος μας. Εὐλογώντας τὶς προσπάθειές τους, τοὺς εὔχομαι ὑγεία, ἐπιτυχία καὶ εὐημερία, ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν κοινότητῶν μας, τῆς ἁπανταχοῦ ὁμογένειας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Archbishop News