Ελληνικά English

Aριθ. Πρωτ. 30 / 03


25 Μαρτίου 2003

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ημέρα  Εθνικής Ανεξαρτησίας

Πρός τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ

Ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αποτελεί γεγονός τεραστίας σημασίας για την Ορθόδοξο Εκκλησία. Είναι γεγονός το οποίο εξυμνεί τον σπουδαίο ρόλο της Θεοτόκου στην σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Η υπέροχη είδηση της χάριτος η οποία ανακοινώθηκε αυτή την ημέρα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία είναι σαφής: Πνεύμα Αγιον θα έλθη επί σε και  δύναμις του Ύψίστου θα σε επισκιάση· διά τούτο και το άγιον που θά γεννηθή θα ονομασθή Υιός Θεού (Λουκ. 1:35).  Μόλις δέχθηκε το ιερώτατο αυτό μήνυμα η Θεοτόκος έδωσε μιάν απάντηση η οποία υποδηλώνει υπέρτατη εμπιστοσύνη και πίστη: Γένοι τό μοι κατά το ρήμα σου (Λουκ. 1:38).

Αυτή η απάντηση της Παρθένου Μαρίας εκφράζει με έναν υπέροχο τρόπο τις αρετές της αφοσιωμένης πίστεως στον Θεό, της ανεπιφυλάκτου εμπιστοσύνης στο θείο σχέδιο, της πλήρους και εκουσίας αποδοχής του θελήματος και των ενεργειών Του. Η απόφαση της Θεοτόκου να δεχθή το θέλημα του Θεού -να γεννήση τον Μονογενή Υιό Του - επηρέασε βαθιά την γενική ανθρώπινη   κατάσταση. Δείχνοντας χαρούμενη υπακοή στο θέλημα του Θεού, η Παρθένος Μαρία αντέστρεψε την κληρονομιά που μας άφησαν ο Αδάμ και η Εύα, την επώδυνη κληρονομιά του χωρισμού μας από τον Θεό. Μέσω των λόγων και των πράξεών της, οι οποίες εκφράζουν την στοργική αποδοχή του θείου θελήματος, απετέλεσε το μέσον που επέφερε μία υπερτάτου βαθμού αποκατάσταση, δηλαδή την συμφιλίωση. Μέσω εκείνης, ήλθε ο Χριστός στον κόσμο για να επαναφέρη το ανθρώπινο γένος στον σωστό δρόμο της σχέσεώς του με τον Θεό, για να συμφιλιώση τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ των.

Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας κατά την ημέρα αυτή επιβεβαιώνει την ζωτική σημασία της συμφιλιώσεως τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στον σύγχρονο κόσμο μας. Η συμφιλίωση αυτή των ανθρώπων με τον Ουράνιο Δημιουργό των και μεταξύ των, μια πράξη αποκαταστάσεως που επετεύχθη μέσω της Θεοτόκου, αποφέρει κοινωνικά αποτελέσματα ανυπολογίστου αξίας. Εν όψει της διαμάχης και της απειλής πολέμου, ο κόσμος στον οποίον ζούμε έχει μεγάλη ανάγκη από συνθήκες που ευνοούν την ασφάλεια και την ελευθερία -συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους διαφόρων πολιτισμών, εθνών και θρησκειών να συνυπάρχουν εν ειρήνη. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η εχθρότητα και οι πληγές του κακού υποτάσσονται στην συμφιλιωτική δύναμη της αγάπης και της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Αυτή η επιθυμία για την διαμόρφωση συνθηκών οι οποίες ευνοούν την ζωή και την ελευθερία σηματοδότησε και τον αγώνα των προγόνων μας για ανεξαρτησία. Στην εθνεγερσία για ανεξαρτησία του 1821 οι Έλληνες συνενώθησαν για ν' αντιμετωπίσουν την εχθρότητα και την καταπίεση, προθύμως θυσιάζοντας την ζωή των. Στόχος των ήταν η επανάκτηση της ανεξαρτησίας και της κρατικής υποστάσεως του Ελληνικού έθνους, η οποία θα έδιδε την δυνατότητα στις μελλοντικές γενεές να ζουν ελεύθερα σε μια χώρα η οποία θα προωθούσε μιαν αληθινή λατρεία του Θεού και ειλικρινείς σχέσεις μεταξύ των συνανθρώπων των. Η κληρονομιά αυτή απετέλεσε το υπόβαθρο της ακμής του Ελληνικού έθνους, το οποίο ετίμησε έτσι την πλουσία Ελληνορθόδοξη κληρονομιά του και συνένωσε τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις των άλλων λαών του κόσμου για την διατήρηση των ιδανικών της ειρήνης, της δικαιοσύνης καί του σεβασμού γιά τήν έμφυτη αξιοπρέπεια καί ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος εδημιουργήθη κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Σήμερα, η ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μας προσφέρουν μια διπλή γιορτή η οποία εξυμνεί την πίστη μας στην θεία πρόνοια, την αφοσίωσή μας στο θέλημα του Θεού και την συμφιλίωση ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους όλων των λαών της γης.

Καθώς συγκεντρωνόμεθα για να εορτάσουμε αυτή την ένδοξη ημέρα, και καθώς αναλογιζόμεθα βαθύτερα την θεία ενέργεια αποκαταστάσεως της σχέσεώς μας με τον Θεό μέσω της Παρθένου Μαρίας, προσευχόμεθα να υιοθετήσουμε τα λόγια της χαρούμενης υπακοής της. Είθε να πούμε στον Θεό, Γένοι τό μοι κατά το ρήμα σου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον σύγχρονο κόσμο μας την λυτρωτική φωνή της πίστεως και συμφιλιώσεως. Προσεύχομαι την περίοδο αυτής της Αγίας Τεσσαρακοστής να αναλογισθούμε ιδιαιτέρως τον σημαντικό μας ρόλο ως Ορθοδόξων Χριστιανών. Είθε διά πρεσβειών της Θεοτόκου, η συμφιλίωση, η ειρήνη και η ελευθερία να γίνουν χαρακτηριστικά τόσο της προσωπικής μας σχέσεως με τον Θεό όσο και του έθνους μας και όλων των εθνών του κόσμου.

                                                                

Μέ πατρική εν Χριστώ αγάπη,

+ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals