Ελληνικά English

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 18 / 09

26 Ἀπριλίου 2009
Παρέλαση Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης, Κονέκτικατ, Πενσυλβάνιας, Ντέλαγουέρ καί Μέρυλαντ.

Προσφιλεῖς μου Ὁμογενεῖς,

Γιά μία ἀκόμη φορά συγκεντρωνόμεθα μέ πολλή χαρά καί ἐνθουσιασμό ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά νά γιορτάσουμε τήν Ἐθνική Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, 25η Μαρτίου 1821, συμμετέχοντας στήν ἐτήσια Παρέλαση Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας στήν Πόλη τῆς Νέας Ὑόρκης, στήν 5η Λεωφόρο τοῦ Μανχάτταν. Αὐτή ἡ ἐτήσια παρέλαση στήν ὁποία μετέχουν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ἐνοριῶν μας καί τῶν ποικίλων Σωματείων μας, ἔχει ἀποβῆ ἱστορική καί εὐπρόσδεκτη παράδοση τῆς Νέας Ὑόρκης. Κάθε χρόνο, ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά στρώματα τῆς κοινωνίας συγκεντρώνονται στήν 5η Λεωφόρο γιά νά χαροῦν ἕνα ἐνθουσιῶδες πατριωτικό θέαμα καί γιά ν’ ἀκούσουν τά μηνύματα τῆς πίστεως, τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας τά ὁποία ἐκφράζουμε τήν ἡμέρα αὐτή.

Ἡ ἔκφραση τῆς ἐμμονῆς μας στίς ἀρχές τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνεξαρτησίας μέ βάση τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί τόν παγκόσμιο πολιτισμό μας κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἀποδίδεται ὡς φόρος τιμῆς στούς ἥρωες ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τίς ζωές τους ἔτσι ὥστε οἱ ἑπόμενες γενεές νά ζοῦν σέ καθεστώς ἐλευθερίας. Αὐτή ἡ ἔκφραση εἶναι φόρος τιμῆς στούς πολυπληθεῖς Ἕλληνες καί Φιλέλληνες ἀπό ὅλο τόν κόσμο οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τίς ζωές τους στή μάχη γιά τήν Ἑλληνική Ἀνεξαρτησία πού κηρύχθηκε στίς 25 Μαρτίου 1821 μετά ἀπό τέσσερεις αἰῶνες Ὀθωμανικῆς κατοχῆς. Ὑπ’ αὐτό τό πρῖσμα, ἡ Παρέλασή μας τῆς Ἐθνικῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας εἶναι πράγματι μιά παρέλαση ἡ ὁποία ἀνήκει σέ ὅλους τούς πολίτες αὐτῆς τῆς πόλεως καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀμερικῆς. Μέ ὑπερηφάνεια καί ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη στόν Θεό παρελαύνουμε γιά τά ἰδανικά τῆς ἐλευθερίας, ἀνεξαρτησίας καί δημοκρατίας τά ὁποῖα συμβολίζει ἡ 25η Μαρτίου.

Ὅταν ἀναλογιζόμεθα ὅτι γι’ αὐτά τά ἰδανικά πολλοί ἄνθρωποι ἔδωσαν τή ζωή τους, αὐτομάτως καλούμεθα νά τά ὑπερασπίσουμε καί νά τά προβάλουμε μέ κάθε τρόπο. Ἕνας σπουδαῖος τρόπος προβολῆς εἶναι καί ἡ Παρέλασή μας τῆς Ἐθνικῆς Ἡμέρας Ἀνεξαρτησίας διότι ὑπογραμμίζει μέ ζωντανό τρόπο καί μεταδίδει στούς ἄλλους πόσο σημαντικές εἶναι οἱ συνθῆκες ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας γιά τήν Ὀρθόδοξο πίστη, τόν Ἑλληνικό πολιτισμό καί τήν Ἀμερικανική ταυτότητα.

Μέ ἰδιαίτερη χαρά προσκαλῶ ὅλα τά μέλη τῶν κοινοτήτων μας, ἄνδρες καί γυναῖκες, μεγάλους καί παιδιά νά συμμετάσχουν στήν ἐφετινή παρέλαση, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή, 26 Ἀπριλίου στίς 1:00 μ.μ. Τήν ἡμέρα αὐτή, θά συγκεντρωθοῦμε στίς ἐνορίες μας γιά νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ὅπως κάνουμε κάθε Κυριακή. Τήν ἴδια αὐτή ἡμέρα, ἄς συγκεντρωθοῦμε ἐπίσης καί ἄς παρελάσουμε ὑπερήφανα ἐπί τῆς 5ης Λεωφόρου προσφέροντας γενναιόδωρα πρός πᾶσα κατεύθυνσιν τήν κληρονομιά τῆς ἐλευθερίας, ἀνεξαρτησίας, δημοκρατίας καί, ὑπεράνω ὅλων, τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεώς μας.  

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀμερικῆς Δημήτριος

Archive: Archbishop Demetrios' Encyclicals