Εὐσέβιος, Ἱερομάρτυς

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 22

Κοντάκιον Ευσεβίου Ιερομάρτυρος

Plagal of the Fourth Tone

Τής ευσεβείας κατασπείρας τά διδάγματα, τά τού Αρείου εναπέτεμες ζιζάνια, καί Μαρτύρων τώ στεφάνω κατεκοσμήθης, τόν γάρ Λόγον σύν Πατρί τε καί τώ Πνεύματι, ομοούσιον καί σύνθρονον εκήρυξας, όθεν κράζομεν, χαίροις Πάτερ Ευσέβιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐσέβιος, Ἱερομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel