Τύχων ὁ Θαυματουργός

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 16

Κοντάκιον Τύχωνος Αμαθούντος και των εν Λέσβω 45 Μαρτύρων

Third Tone

Εν ασκήσει Άγιε, θεοφιλεί διαπρέψας, Παρακλήτου δύναμιν, εξ ύψους καθυπεδέξω, ξόανα, καθαιρείν πλάνης λαούς δέ σώζειν, δαίμονας, αποδιώκειν νόσους ιάσθαι. Διά τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού φίλον, Τύχων μακάριε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τύχων ὁ Θαυματουργός with an icon greeting ecard.

Online Chapel