ΙΣΤ΄ Ματθαῖου (τῶν Ταλάντων)

english ελληνικά
Εκτύπωση

Blessed Feast Day

Share the feast of ΙΣΤ΄ Ματθαῖου (τῶν Ταλάντων) with an icon greeting ecard.

Online Chapel