ΙΕ΄ Ματθαῖου (τοῦ Νομικού)

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of ΙΕ΄ Ματθαῖου (τοῦ Νομικού) with an icon greeting ecard.