Κύριλλος, Ἀρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 9

Κοντάκιον Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας

Plagal of the Second Tone

Ἄβυσσον ἡμῖν, δογμάτων θεολογίας, ἔβλυσας σαφῶς, ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ Σωτῆρος, τὰς αἱρέσεις κατακλύζουσαν μακάριε, καὶ τὸ ποίμνιον ἀλώβητον, τρικυμίαις διασώζουσαν, τῶν περάτων καὶ γὰρ Ὅσιε, ὑπάρχεις καθηγητής, ὡς τὰ θεία σαφῶν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κύριλλος, Ἀρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας with an icon greeting ecard.

Online Chapel