Κύριλλος, Ἀρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 9

Apolytikion of Cyril, Abp. Of Alexandria

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Κύριλλε σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κύριλλος, Ἀρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας with an icon greeting ecard.