Μεθεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 7

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως

Grave Tone

Μετεμορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάμψον καί ημίν τοίς αμαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως with an icon greeting ecard.

Online Chapel