Ζακχαῖος, Διάκονος τῆς ἐν Γαδείροις Εκκλησίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ζακχαῖος, Διάκονος τῆς ἐν Γαδείροις Εκκλησίας with an icon greeting ecard.