Θωμᾶς ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Θωμᾶς ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.