Θωμᾶς Β΄ ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 15

Blessed Feast Day

Share the feast of Θωμᾶς Β΄ ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.

Online Chapel