Κλεόπας καί Ἀρτεμᾶς ἐκ τῶν Ο Ἀποστόλων

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 30

Ἀπολυτίκιον Κλεόπας καί Ἀρτεμᾶς ἐκ τῶν 70

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κλεόπας καί Ἀρτεμᾶς ἐκ τῶν Ο Ἀποστόλων with an icon greeting ecard.

Online Chapel