Θεοδότη καὶ Σωκράτης, Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεοδότη καὶ Σωκράτης, Μάρτυρες with an icon greeting ecard.