Ιησού τού Ναυή

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Ιησού τού Ναυή

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ιησού τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ιησού τού Ναυή with an icon greeting ecard.