Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἄσσου

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 10

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἄσσου with an icon greeting ecard.

Online Chapel