Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἄσσου

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἄσσου with an icon greeting ecard.