Λείψανα τοῦ Σεραφίμ τοῦ Σάροβ

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 19

Blessed Feast Day

Share the feast of Λείψανα τοῦ Σεραφίμ τοῦ Σάροβ with an icon greeting ecard.

Online Chapel