Ἄρχιππος, Φιλήμων καὶ Ὁνήσιμος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἄρχιππος, Φιλήμων καὶ Ὁνήσιμος ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.