Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου τῶν ἐν Τριπόλει

english ελληνικά
Print

Μαίου 22

Blessed Feast Day

Share the feast of Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου τῶν ἐν Τριπόλει with an icon greeting ecard.

Online Chapel