Μάρτυρες Νεόφυτος, Γάϊος καὶ Γαϊανός

english ελληνικά
Print

Μαίου 5

Reading

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Γαϊανός, Γάιος καὶ Νεόφυτος τελειώθηκαν διὰ ξίφους. Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, στὴν περιοχὴ τοῦ Δαρείου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυρες Νεόφυτος, Γάϊος καὶ Γαϊανός with an icon greeting ecard.

Online Chapel