Θεωνᾶς, ὁ έν Θεσσαλονίκῃ

English Ελληνικά Print

Μαρτίου 24

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεωνᾶς, ὁ έν Θεσσαλονίκῃ with an icon greeting ecard.