Λου­κᾶ τοῦ νέου Στυλίτου

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Λου­κᾶ τοῦ νέου Στυλίτου

First Tone

Υπομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τούς προπάτορας Όσιε, τόν Ιώβ εν τοίς πάθεσι, τόν Ιωσήφ εν τοίς πειρασμοίς, καί τήν τών Ασωμάτων πολιτείαν, υπάρχων εν σώματι, Λου­κᾶ τοῦ νέου Στυλίτου Πατήρ ημών Όσιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Λου­κᾶ τοῦ νέου Στυλίτου with an icon greeting ecard.

Online Chapel