Γρηγόριος Παλαμάς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 14

Ἀπολυτίκιον Γρηγορίου Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Γρηγόριος Παλαμάς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος Παλαμάς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης with an icon greeting ecard.

Online Chapel