Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης with an icon greeting ecard.