Δαβὶδ, ὁ ἐν Εὔβοιᾳ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Δαβὶδ, ὁ ἐν Εὔβοιᾳ with an icon greeting ecard.