Ταβιθᾶ ἡ Ἑλεήμων

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 25

Blessed Feast Day

Share the feast of Ταβιθᾶ ἡ Ἑλεήμων with an icon greeting ecard.