Ταβιθᾶ ἡ Ἑλεήμων

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ταβιθᾶ ἡ Ἑλεήμων with an icon greeting ecard.