Ἰερομάρτυς Ἄγιρος τοῦ Κορνούτου

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 12

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰερομάρτυς Ἄγιρος τοῦ Κορνούτου with an icon greeting ecard.

Online Chapel