Νικολάου τοῦ Σικελιώτου

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 23

Blessed Feast Day

Share the feast of Νικολάου τοῦ Σικελιώτου with an icon greeting ecard.

Online Chapel