Παρθένιος, Ἐπισκόπου Ραδοβυζίων Ἄρτης

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Παρθένιος, Ἐπισκόπου Ραδοβυζίων Ἄρτης with an icon greeting ecard.