Μιχαήλ ὁ Μαλεϊνος

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Μιχαήλ ὁ Μαλεϊνος with an icon greeting ecard.