Μάρθα καὶ Μαρία αἱ ἀδελπαὶ τοῦ Λαζάρου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 04

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρθα καὶ Μαρία αἱ ἀδελπαὶ τοῦ Λαζάρου with an icon greeting ecard.