Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

english ελληνικά
Print

Φεβρουαρίου 6

Ἀπολυτίκιον Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροπος, καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλος, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε Φώτιε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Plagal of the Fourth Tone

Τῆς Ἐκκλησίας ὁ φωστὴρ ὁ τηλαυγέστατος, καὶ ὀρθοδόξων ὁδηγὸς ὁ ἐνθεώτατος, στεφανούσθω νῦν τοῖς ἄνθεσι τῶν ᾀσμάτων, ἡ θεόφθογγος κιθάρα ἡ τοῦ Πνεύματος, ὁ στεῤῥότατος αἱρέσεων ἀντίπαλος, ᾧ καὶ κράζομεν۬ Χαῖρε παντιμε Φώτιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως with an icon greeting ecard.

Online Chapel