Ἰωσὴφ ὁ από Αριμαθαίας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωσὴφ ὁ από Αριμαθαίας with an icon greeting ecard.