Ἁγία Μάρτυς Ἰουλίττα ἡ ἐκ Καισαρείας

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἁγία Μάρτυς Ἰουλίττα ἡ ἐκ Καισαρείας with an icon greeting ecard.