Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἀσσα

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἀσσα with an icon greeting ecard.